Łowiectwo

Całość obszaru lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce wchodzi w skład Rejonu Hodowlanego Puszcza Świętokrzyska i został podzielony na 6 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie

Certyfikaty

RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.