Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Daleszyce- Leśna Ścieżka Przyrodniczo -Historyczna im. Wybranieckich

Leśna Ścieżka Przyrodniczo -Historyczna im. Wybranieckich powstała na jesieni 2010 w malowniczych Lasach Cisowskich jako wspólna inicjatywa Nadleśnictwa Daleszyce i Miasta i Gminy Daleszyce. Corocznie w organizowanych przez nadleśnictwo zajęciach na ścieżce bierze udział ok tysiąca uczestników

Leśna Ścieżka Przyrodniczo -Historyczna im. Wybranieckich w Cisowie jest najświeższą propozycją daleszyckich leśników skierowaną zarówno do młodzieży, jak i ludzi ceniących wypoczynek na świeżym powietrzu. Ścieżka oddana do użytku, pod koniec ubiegłego roku, powstała w wyniku współpracy Nadleśnictwa Daleszyce z Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach, Starostwem Powiatowym w Kielcach i Środowiskami Kombatanckimi.

Ścieżka poprowadzona została leśnymi duktami Lasów Cisowskich. Lasów unikatowych przyrodniczo i cechujących się niezwykle bogatą bioróżnorodnością, potwierdzoną licznymi formami ochrony przyrody. Lasów będących jednocześnie niemym świadkiem doniosłych wydarzeń historycznych, chwały i męstwa miejscowej ludności, ale też ludzkich dramatów i bolesnych ran zadanych przez okupantów pragnących, na przełomie ostatnich dziesięcioleci odrzeć Polaków z godności i prawa do niepodległej Ojczyzny.

Ścieżka jest podzielona na dwie pętle, obejmujące cykl zagadnień historycznych i przyrodniczych. Początek i zakończenie obu tras ma miejsce we wsi Cisów- Pasieka, u stóp Góry Włochy i przy Rezerwacie Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego, gdzie znajduje się  symboliczna brama wejściowa, parking i wiata  turystyczna. Na trasie, obu pętli, pośród zjawiskowych buczyn i jedlin, zlokalizowane są tablice tematyczne obejmujące cykl zagadnień związanych z lokalną historią oraz najcenniejszymi obiektami przyrodniczymi znajdującymi się na ziemi daleszyckiej. Dodatkowo na obu trasach znajduje się 12 przystanków tematycznych, oznaczonych ponumerowanymi słupkami, w których zatrzymujemy się by omówić przyrodnicze zagadnienia, związane z ekosystemem leśnym. Odwiedzający przemierzają naturalne ponad stuletnie drzewostany, pamiętające czasy naszych dziadów.

Trasa części historycznej ma długość ok. 4 km, a jej przejście zajmuje, wraz z komentarzem przewodnika ok. 4- 5 godzin. Trasa części przyrodniczej ma długość ok. 1,5 km, a jej przejście z omówieniem zagadnień tablic i punktów trwa ok. 2,5 godziny. Trasy oznaczone są w terenie tabliczkami kierunkowymi opisanymi stosownie do ich tematyki.

Dzięki wydanemu staraniem Nadleśnictwa Daleszyce, przewodnikowi, w którym znajduje się konspekt tematyki przystanków, jak również treść tablic, możliwym jest pokonywanie trasy indywidualnie. Wspomniane wydawnictwo dostępne jest w biurze Nadleśnictwa Daleszyce i Punkcie Informacji Turystycznej w Daleszycach.

Zorganizowane grupy mogą również odwiedzić obiekt z przewodnikiem- pracownikiem Nadleśnictwa Daleszyce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Serdecznie zapraszamy na niezwykłą podróż w pięknym i fascynującym otoczeniu Lasów Cisowskich, wszystkich miłośników przyrody i historii.