Aktualności Aktualności

Nowy cennik detaliczny na sprzedaż drewna, sadzonek i choinek

Detaliczna sprzedaż drewna, stroiszu jodłowego i choinek w Nadleśnictwie Daleszyce odbywa się według zasad określonych Zarządzeniem Nadleśniczego

Sprzedaż drewna, stroiszu i choinek prowadzona jest według cen obowiązujących w cenniku, który aktualizowany jest na początku każdego roku. Szczegółowe zestawienie cen w klasach jakościowo- wymiarowych znajduje się w cenniku (załącznik  do decyzji)

Sprzedaż drewna odbywa się w kancelariach leśnictw

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż drewna

Mapa lasów

Mapa lasów