Lista aktualności Lista aktualności

Cisowsko- Orłowiński Park Krajobrazowy

Cisowsko- Orłowiński Park Karjobrazowy jest jednym z największych w regionie, obejmuje wraz z otuliną blisko 450 km kwadratowych typowego świętokrzyskiego krajobrazu

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy został utworzony 10 czerwca 1988 roku. Jego powierzchnia wynosi 207,06 km², a otulina 237,48 km². Stanowi on południowo-wschodni fragment Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. Ograniczony jest od północnego-zachodu i od północy doliną rzeki Belnianki, od wschodu doliną Łagowicy, od południa doliną Czarnej Staszowskiej i od południowego-zachodu doliną Pierzchnianki. Teren Parku przecinają pasma: Orłowińskie, Cisowskie i Ociesęckie oraz Wzgórza Bardziańskie.

Park utworzono w celu ochrony cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, przede wszystkimdla ochrony i zachowania naturalnego kompleksu torfowisk różnych typów i w różnych stadiach rozwojowych, z cennymi zespołami roślinności bagiennej oraz czystości wód rzeki Czarnej Staszowskiej.

Na terenie Parku znajdują się

Ø  4 rezerwaty przyrody : „Zamczysko", „Białe Ługi", „Cisów", „Słopiec";

Ø  25 pomników przyrody;

Ø  6 użytków ekologicznych; 

Ø  1 stanowisko dokumentacyjne - pozostałości górnictwa rud żelaza;

Ø  3 zespoły przyrodniczo- krajobrazowe: „Ostra Górka", „Dolina Łagowicy", „Wąwóz Dule - Jaskinia Zbójecka"; 

Ø  1 Obszar Natura 2000 - Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Lasy Cisowsko-Orłowińskie (PLH 260040).