Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Daleszyce

Nadleśnictwo Daleszyce zarządza lasami o powierzchni blisko 12,5 tys. ha

1.      Obszar.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 42 461,91 ha.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo to 12 414,38 ha w tym powierzchnia lasów 11855,86  ha.

 

2.      Podział administracyjny kraju w zasięgu działania Nadleśnictwa.

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Gminy:Bieliny,Daleszyce, Górno, Masłów, Morawica, Pierzchnica

 

3.      Podział lasu wg funkcji.

- Rezerwaty przyrody            - 476,17 ha

- Lasy ochronne                      - 9619,97 ha

- Lasy związane z gospodarką leśną- 294,80 ha

 

4.      Podział drzewostanów nadleśnictwa ze względu na żyzność i uwilgotnienie

Wg grup żyzności:

- siedliska borowe                - 1377,08 ha   11,62 %

- siedliska lasowe                 - 2436,72 ha  20,55 %

- siedliska borowe mieszane -   2436,49 ha   20,55 %

- siedliska lasowe mieszane - 5605,57 ha     47,28 %

 

Wg stopni uwilgotnienia:

- świeże                      - 8630,93 ha  72,80 %

- wilgotne                   - 2685,46 ha    22,65 %

- bagienne                   - 407,99 ha       3,44  %

- zalewowe                  - 131,48 ha     1,11 %