Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SKARBU PAŃSTWA W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA DALESZYCE Z
PRZEZNACZENIEM WYŁĄCZNIE NA CELE ROLNICZE
 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w załącznikach poniżej