Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W SPRAWIE ASF

W dniu 21 stycznia br. w siedzibie Nadleśnictwa Daleszyce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach oraz z przedstawicielami lokalnych Kół Łowieckich. Spotkanie miało charakter szkoleniowy i dotyczyło afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jak wiemy jest to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie trzoda chlewna i dziki. Powoduje ona potężne straty gospodarcze. Z uwagi na postępującą chorobę ASF w kierunku województwa świętokrzyskiego, chcemy być w pełnej gotowości na nadchodzące zagrożenie. Spotkanie to było świetną okazją do omówienia szczegółowego postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tym temacie. Poruszono kwestię wytycznych odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Zaproszeni goście przedstawili także obecną sytuację w kraju oraz zaalarmowali o postępującej chorobie ASF. Warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj głównym wektorem przenoszenia tej choroby (oprócz dzików dot. roznoszonych zwłok) jest człowiek.  Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o świadome korzystanie z lasu. 

Tak dla przypomnienia: Jak postępować po znalezieniu padłego dzika? Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Weterynarii należy:

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF w lesie nie wolno:

  • pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.