Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna - zajęcia

Formularz zgłoszeniowy

Materiały do pobrania


Program edukacji przyrodniczo- leśnej na okres IX 2017- VIII 2018

Nadleśnictwo Daleszyce prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu edukacji przyrodniczo- leśnej wszystkich grup wiekowych. Organizujemy zajęcia terenowe, warsztaty, prelekcje multimedialne oraz pogadanki, zarówno na terenie naszych obiektów, jak i w szkołach.

Ramowy Program działań Edukacji Przyrodniczo- Leśnej Nadleśnictwa Daleszyce

 

p.

Nazwa imprezy- krótka charakterystyka

Termin realizacji

zadania

Organizator

Adresaci

Miejsce imprezy

1

Akcja ,, Sprzątanie Świata''. Okolicznościowe prelekcje, happeningi

Wrzesień 2017

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja

Teren Nadleśnictwa Daleszyce

 

2

 

Przedszkolaki poznają zwierzaki- program edukacyjny dla dzieci przedszkolnych

 

 

Wrzesień, Październik 2017, maj, czerwiec 2018

 

Nadleśnictwo Daleszyce

 

Przedszkola z terenu powiatu kieleckiego i miasta Kielce

 

Gospodarstwo szkółkarskie w Niwach

 

3

 

 

Od nasionka do szkolnej ławki- program edukacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjów

 

 

Wrzesień, Październik 2017, maj, czerwiec 2018

 

 

Nadleśnictwo Daleszyce

 

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja

 

 

Gospodarstwo szkółkarskie w Niwach

 

 

4

 

Prelekcje i prezentacje multimedialne prowadzone w szkołach ( w nawiązaniu do programu nauczania w poszczególnych klasach, tematy uzgodnione z nauczycielami)

 

Cały rok

 

Nadleśnictwo Daleszyce

 

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja

 

Lokalne szkoły

5

Akcja ,, Święto drzewa'' Prelekcja w szkołach, lekcje terenowe połączone z rozpoznawaniem drzew i krzewów, wspólne sadzenie drzew udostępnionych przez Nadleśnictwo

Październik 2017

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja

Lokalne szkoły

6

Konkurs wiedzy przyrodniczo- leśnej o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Daleszyce- VI edycja ( rywalizacja drużyn o puchar przechodni Nadleśniczego Nadleśnictwa Daleszyce)

Styczeń 2018- ogłoszenie- kwiecień 2018- finał

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe

Teren Nadleśnictwa Daleszyce

7

 VII edycja konkursu recytatorskiego ,,Przyroda w liryce''

 

 

 

Styczeń 2018- ogłoszenie- Maj 2018- finał

 

 

 

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe,  gimnazja

Nadleśnictwo Daleszyce

9

 

Akcja ,, Dokarmianie ptaków i zwierząt'' Nadleśnictwo przeprowadzi prelekcje terenowe na temat ochrony ptaków i zwierząt w okresie zimowym.

Listopad 2017/

Luty 2018;

Nadleśnictwo Daleszyce

 

Szkoły podstawowe

Teren Nadleśnictwa Daleszyce

10

Zajęcia terenowe w Gospodarstwie Szkółkarskim w Niwach. Zapoznanie z podstawowymi gatunkami lasotwórczymi drzew i krzewów, produkcją sadzonek, -tematyka przyrodniczo- leśna

 

 

IX- X 2017/ IV- VI  2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Gospodarstwo szkółkarskie Niwy

11

Akcja ,, Zagrożenia lasu''( pożary, śmieci, szkodnictwo leśne itp.) - spotkania, prezentacje- wspólnie z przedstawicielami służb mundurowych

Marzec- Kwiecień 2018

Nadleśnictwo Daleszyce, Straż Leśna, Policja, Straż Pożarna

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Teren Nadleśnictwa Daleszyce

12

,,Dzień Ziemi'' Uczestnictwo w happeningach, szkolnych akademiach, spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną

Kwiecień 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły w zasięgu Nadleśnictwa Daleszyce

13

Akcja ,,Święto Polskiej Niezapominajki'' Prelekcje i spotkania z leśnikami w szkołach, zajęcia z dziećmi- konkursy, zabawy edukacyjne

Maj 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Teren Nadleśnictwa Daleszyce

14

Europejski Tydzień Leśny- Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną w nadleśnictwie oraz zapoznanie z pracą leśnika w terenie

 

 

Czerwiec 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Nadleśnictwo Daleszyce

15

Zajęcia na terenie ścieżki przyrodniczo- leśnej w okolicy miejscowości Cisów

Ścieżka przyrodniczo- historyczna im. Wybranieckich. Do wyboru tematyka przyrodnicza lub historyczna

 IX-X 2017- IV-VI 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Nadleśnictwo Daleszyce

16

 

Konkurs piosenki przyrodniczej

 

 

 

 

 

III 2018

Nadleśnictwo Daleszyce, Szkoła Podstawowa w Cedzynie

Przedszkola z terenu powiatu kieleckiego

Szkoła Podstawowa w Cedzynie

17

Zajęcia  w terenie, las, rezerwaty n terenie nadleśnictwa

Cały rok

Nadleśnictwo Daleszyce

Lokalne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

 

Teren Nadleśnictwa Daleszyce

 

18

Śladami ,,Chłopców Barabasza''

Rajd- wycieczka przez lasy Cisowskie

Wrzesień- Październik 2017

Kwiecień- Czerwiec 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Szkoły ponadpodstawowe

Lasy Cisowskie

19

Antropogeniczne zagrożenia środowiska leśnego

Wrzesień- Październik 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Mieszkańcy sołectw na terenie Nadleśnictwa Daleszyce

Świetlice, remizy

20

 

Wakacje z leśnikiem Spotkanie przybliżające i obrazujące pracę leśnika oraz wybrane ciekawostki z życia fauny i flory leśnej

Lipiec- Sierpień 2018

Nadleśnictwo Daleszyce

Dzieci i młodzież kolonijna wypoczywające na terenie Nadleśnictwa Daleszyce

Teren Nadleśnictwa Daleszyce