Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

Całość obszaru lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce wchodzi w skład Rejonu Hodowlanego Puszcza Świętokrzyska i został podzielony na 6 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie

Nadleśnictwo nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej ale sprawuje nadzór nad działalnością kół łowieckich, dzierżawiących jego grunty. Do zadań n-ctwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

-        dokonywania inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem i realizacją odstrzałów,

-        opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,

-   poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.

Tabela 1. Wykaz obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Daleszyce

Nr obwodu

łowieckiego

(aktualny)

Stary nr

obwodu

łowieckiego

Dzierżawca

Pow. obwodu łowieckiego [ha]

Kategoria obwodu łowieckiego

Przynależność obwodu łowieckiego do Rejonu Hodowlanego

85

60

K.Ł. „Rosomak" (Kielce)

4892

 bardzo słaby - leśny

III RejonHodowlany „Puszcza Świętokrzyska"

86

61

K.Ł. „Rosomak" (Kielce)

3138

bardzo słaby - polny

109

76

K.Ł. „Sokół" (W-wa)

4823

Słaby - leśny

110

77

K.Ł. „Sokół" (Kielce)

6909

Słaby - leśny

111

78

K.Ł. „Darz Bór" (Morawica)

5338

bardzo słaby - polny

112

79

K.Ł. „Hubertus" (Kielce)

4394

bardzo słaby - polny