Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Daleszyce

Nadleśnictwo Daleszyce przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym
i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program
pn. „Zanocuj w lesie”.

Chcąc sprawdzić, czy jesteś już na terenie objętym programem, skorzystaj z aplikacji mBDL.

* w terenie wyznaczają go słupki oddziałowe oddziałów leśnych obrębu leśnego Daleszyce o numerach:

  • 19; 20; 35-38; 51-54; 59-62; 73-78; 88-93 (teren leśnictwa  Sieraków)
  • 1-7; 10-18; 26-34; 44-50; 57-58; 70-72; 86-87 (teren leśnictwa Włochy)

 

Łączna powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 1778,39 ha.

  • Minimalna odległość do parkingu leśnego – 1000 km (lokalizacja PL – L. Cisów oddz. 121-b-99)
  • Minimalna odległość do wyznaczonego miejsca na ognisko – 700 m (lokalizacja – L. Włochy oddz. 82-f -00)

Jest to specjalny obszar leśny, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).

Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koło łowieckie Sokół Warszawa (nr obwodu 27) ma obowiązek podawać do wiadomości gminy (Gmina Daleszyce). Na obszarze, w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu.

W pobliżu obszaru znajduje się rezerwat przyrody- Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego. Przypominamy, że poruszanie się po rezerwatach poza wyznaczonymi szlakami jest zabronione i grozi grzywną. Granica rezerwatu oznakowana jest namalowaną na drzewach zieloną opaską.

Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowiązywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.

Zasady bezpiecznego korzystania z lasu znajdują się na stronie: http://www.czaswlas.pl/bezpieczeństwo-w-turystyce.

Informacje na temat czasowych wyłączeń /zmian przebiegu szlaków będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Nadleśnictwa Daleszyce.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: daleszyce@radom.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Numer kontaktowy do koordynatora ds. Programu „Zanocuj w lesie” : Paweł Kosin – tel. 606 669 777 

Serdecznie zapraszamy do pobytu na terenie Nadleśnictwa Daleszyce.