Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Daleszyce jest beneficjentem projektu :„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu realizowane zostało przedsięwzięcie polegające  na remoncie  zbiorników retencyjnych (4 stawów śródleśnych o łącznej powierzchni 2,55 ha) zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, obręb Daleszyce, leśnictwo Sieraków,  oddziały 53d, 53f, 54d-55d, 54c . Inwestycję zakończono w roku 2013. Zbiorniki retencjononują obecnie w zbiornikach wyremontowanych w ramach projektu ( z uwzględnieniem podsiąkania) minimum 137200 m3 wody.  

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Kielcach

Zadania realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Rok 2013         

Dodruk przewodnika po Leśnej Ścieżce Przyrodniczo- Historycznej im. Wybranieckich

Publikacja wydana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy (format A5, 64 str), stanowiąca pomoc dydaktyczną dla uczestników zajęć na ścieżce

Rok 2012

Wydanie albumu ,,Ukryte piękno daleszyckich lasów''

Wydawnictwo albumowe (format A4, 100 str. nakład 600 egz.)

Zakup tablicy multimedialnej ,,Leśny koncert''

tablica stanowi pomoc edukacyjną podczas zajęć w sali edukacyjnej

Zakup i montaż interaktywnych tablic edukacyjnych typu ,,Światowid''

Tablice stanowią pomoce edukacyjne podczas zajęć edukacji przyrodniczo leśnej w Obiekcie edukacyjnym przy Gospodarstwie Szkółkarskim w Niwach

Wydanie diaporamy ,,Dziedzictwo przyrodnicze LKP Puszcza Świętokrzyska''

Diaporama na nośniku cyfrowym wydana w nakładzie 2 tys. egz.

Rok 2011

Zakup posterów typu roll-up p. t. ,,Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Daleszyce'' oraz eksponatów- preparowanych zwierząt do sali edukacyjnej Nadleśnictwa Daleszyce

4 szt. posterów i 10 okazów różnych gatunków zwierząt. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych w Sali edukacyjnej

Wydanie ,,Przewodnika po Leśnej Ścieżce Przyrodniczo- Historycznej im. Wybranieckich''

Wydawnictwo służące jako pomoc podczas zajęć na ścieżce edukacyjnej (A5- 64 str.; nakład 3000 szt.)

Zakup i montaż tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczo- ekologicznej

10 tablic edukacyjnych w Obiekcie edukacyjnym przy Gospodarstwie Szkółkarskim w Niwach

Rok 2010

Wydanie folderu ,,Osobliwości przyrodnicze Nadleśnictwa Daleszyce''

Wydawnictwo służące jako pomoc podczas zajęć edukacyjnych (A5- 16 str.; nakład 3000  szt.)