Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Daleszyce jest jednym z nielicznych w RDLP Radom, na terenie którym występują niemal wszystkie typy siedliskowe lasu wyróżniane w kraju, poczynając od Bśw a na LG kończąc.

Największe powierzchnie, w skali całego N-ctwa, zajmują siedliska: LMwyż (26,11%) BMśw (11,38%), LMśw (11,34%), Bśw (10,78%), Lwyżśw (10,39%), LMw (6,90%), LMwyżw (6,56%), BMw (5,53%) i LGśw (4,39%).

 

Udział siedlisk leśnych w Nadleśnictwie Daleszyce.

 

*wg grup żyzności:

- siedliska borowe                - 1377,08 ha    11,62 %

- bory mieszane                - 2436,72 ha   20,55 %

- lasy mieszne                  - 5605,57 ha     47,28 %

- siedliska lasowe             - 2436,49 ha     20,55 %

*wg fizjografii

- siedliska nizinne -     5826,82 ha     49,15 %

- siedliska wyżynne - 5510,25 ha     46,18 %

- siedliska górskie    –   518,79 ha     4,37%

 

 *wg stopni uwilgotnienia:

- świeże                      - 8630,93 ha  72,80 %

- wilgotne                   - 2685,46 ha   22,65 %

- bagienne                   - 407,99 ha       3,44 %

- zalewowe                  - 131,48 ha     1,11 %

 

   Pochodzenie drzewostanów – struktura drzewostanów wg pochodzenia

       - naturalne           - 4120,23 ha   35,0%

       - sztuczne            - 7661,14 ha  65,0%

 

Udział gatunków drzew w drzewostanach nadleśnictwa:

- Sosna- 51 %

- Jodła- 20 %

- Buk- 8 %

- Brzoza- 5 %

- Dąb- 4 %

- Olsza- 4 %

- Świerk- 2 %

- Pozoostałe- 2 %

Średni wiek drzewostanów Nadleśnictwa Daleszyce wynosi 77 lat

Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa wynosi 282 m3/ ha