Wydawca treści Wydawca treści

Lista powierzchni leśnych wyłączonych z użytkowania zaktualizowana

Przy opracowaniu Planu Urządzania Lasu na lata 2017- 2026 Nadleśnictwo Daleszyce dokonało aktualizacji powierzchni wyłączonych z użytkowania. Propozycje nadleśnictwa zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Powierzchnia drzewostanów wyłączonych z użytkowania ze względu na walory przyrodnicze (siedliska priorytetowe), stanowiące korytarze ekologiczne i niedostępne ze względu na nadmierne uwilgotnienie wzrosła w skali nadleśnictwa w stosunku do ubiegłego dziesięciolecia niemal dwukrotnie i obecnie obejmuje 288, 09 ha.

Szczegółowa lista wydzieleń wyłączonych z użytkowania zatwierdzona przez dyrektora RDLP w Radomiu znajduje się w poniższym załączniku