Parki krajobrazowe

Cisowsko- Orłowiński Park Karjobrazowy jest jednym z największych w regionie, obejmuje wraz z otuliną blisko 450 km kwadratowych typowego świętokrzyskiego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

Lasy Nadleśnictwa Daleszyce leżą na terenie trzech obszarów mających status Obszarów Chronionego Krajobrazowego. Największy areał daleszyckich lasów objęty jest Cisowsko-Orłowińskim OChK i Chmielnicko-Szydłowskim OChK

Pomniki przyrody

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Daleszyce znajdziecie 5 pomników przyrody. Kolejnych kilkanaście znajduje się na gruntach prywatnych w zasięgu terytorialnym naszej jednostki